TOPlist
České hory » Krušné hory » Svatošské skály

Svatošské skály

Chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském žulovém masívu působením řeky Ohře s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Pozoruhodné skalní útvary byly vytvořeny postupným zvětráváním a odnosem granitových bloků, činností řeky i erozivním působením mrazu.
Svými tvary připomínají svatební procesí a podle toho jsou i pojmenovány - například Ženich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Bizarní tvary žuly byly roku 1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem, nyní národní přírodní památka. Zaujímají rozlohou 2 ha a jsou v nadmořské výšce 380 – 440m.
Toto místo také inspirovalo řadu umělců (J. W. Goethe, V. Mrštík, H.Marschner, aj.)
V širokém okolí je krásná kopcovitá krajina, která se stává cílem turistů, cyklistů, vodáků a samozřejmě lezců. Územím prochází naučná stezka Doubí – Svatošské skály.
Pohled na Svatošské skály Pohled na Svatošské skály
Pohled na Svatošské skály
Svatošské skály Svatošské skály
Pohled na Svatošské skály
Fotografie uživatelů
Svatošské skály
Svatošské skály
Ohře ve Svatošských skalách
Jeskynní vyhlídka
Svatošské skály
Karlovy Vary - informační panel u Obory sv.Linhart
Karlovy Vary - chata s občerstvením Linhartka a odpočinkové místo před lanovým parkem sv.Linhart
Karlovy Vary - Obora sv.Linhart
Karlovy Vary - lesní výletní restaurace Sv.Linhart
U Vildenavy
Jeskynní vyhlídka na Ohři
pohled do údolí Ohře

Virtuální prohlídky serveru
Svatošské skály - most
Svatošské skály - pohled ze skal